dijous, 27 de novembre de 2008

Rock Paper Scissors Lizard Spock

Scissors cut Paper
Paper covers rock
Rock crushes lizard
lizard poisones Spock
Spock smashes scissors
scissors decapitate lizard
lizard eats paper
paper disproves Spock
Spock vaporizes rock
and, as always has,
rock crushes scisors

traduït:
les tisores tallen el paper
el paper cobreix la roca
la roca aixafa al llangardaix
el llangardaix enverina Spock
Spock trenca les tisores
les tisores decapiten el llangardaix
el llangardaix menja el paper
el paper refuta Spock
Spock vaporitza la roca
i, com sempre ha estat
la roca trenca les tisores

MovimentGuanyaPerd
RocaLlangardaix TisoresPaper Spock
PaperRoca SpockTisores Llangardaix
TisoresPaper LlangardaixRoca Spock
LlangardaixPaper SpockRoca Tisores
SpockRoca TisoresPaper Llangardaix

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada