dijous, 29 d’octubre de 2009

Tutorial de Java I [Què és Java?]

Bé, aquest és un petit tutorial de Java. Malauradament, primer us haurieu de llegir el seguent post: Programació Orientada a Objectes.

Fet? Perfecte.


Tot és una classe.

Aquesta frase primer de tot és falsa. Però la idea inicial que s'ha de fical el programador de Java al cap és que: Tot és una classe.

Per tant, el programador de Java el que fa és definir un seguit de classes i com aquestes es comporten. És important tenir això a la ment a l'hora de programar Java, ja que si intentes fer-ho d'alguna altra manera, encara que puguis, no seràs tot l'eficient que podríes ser.

Una mica de història.

Bé, estic escrivint les coses de forma certament desordenada. Així que a partir d'ara començarem per al començament. D'on va sortir Java?

Java va aparèixer com una plataforma per fer arribar als usuaris de Internet coses que els navegadors "normals" no podíen fer. Volíen poder llençar programes a partir de pàgines Web, i per tal d'aconseguir-ho, calia dissenyar Java d'una forma molt específica.

Aquí hi ha les 5 directrius del llenguatge:

  1. It should be "simple, object oriented, and familiar".
  2. It should be "robust and secure".
  3. It should be "architecture neutral and portable".
  4. It should execute with "high performance".
  5. It should be "interpreted, threaded, and dynamic".
El que traduit al català vol dir:

  1. Cal que el llenguatge sigui simple, orientat a objectes i familiar. O sigui, que se sembli prou a C/C++ (El llenguatge més extés aleshores) per a què a la gent no li costi molt canviar, i sense masses complicacions per que no sigui difícil d'apendre.
  2. Robust i segur. Essencialment el llenguatge ha d'aportar la màxima seguretat possible. És impossible que un compilador impedeixi al programador de fer certs errors, però el dur la gestió de memòria internament i descarregar al programador de tasques com aquesta es simplifiquen molts errors.
  3. "Portable" i d'arquitectura neutre. Cal que el mateix programa pugui ser executat en diverses màquines sense cap canvi. Java ho fa mitjançant la màquina virtual de java. Els programes fets en Java es compilen per a aquesta JVM i s'executen sobre una màquina virtual, i no sobre el processador real. Això fa que puguis distribuir el teu programa per Internet sense preocupar-te de si el usuari ha de usar Windows i x86.
  4. D'altes prestacions. Malgrat el llenguatge s'executi moltes vegades interpretat, cal que sigui ràpid. Per això s'usa avui dia JIT (Just-in-time compilation, el programa es compila per a la màquina on s'executa quan s'executa) o hi ha la possibilitat de programar una part en codi nadiu, perdent la portabilitat però guanyant velocitat de processament.
  5. Interpretat (Alleugera temps de compilació i perment desenvolupament mès ràpid, al escurçar els temps de test), amb suport a programació de diferents fils d'execució a nivell de llenguatge i dinàmic en el sentit que es poden carregar noves classes i objectes a temps d'execució, descarregant-los des d'internet, per exemple.
Bé, ara que ja he descarregat els primers pensaments de Java, toca començar a explicar com funciona. Malauradament, ho hauré de deixar per un altre dia, que la feina (de veritat) se'm tira sobre, així que... sort!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada